http://www.samunpaiphuluang.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ผลิตภัณฑ์ภูหลวง

 ตัวแทนจำหน่าย

 สาระน่ารู้

 เว็บบอร์ด

 แกลอรี่

 ติดต่อเรา

บริการ

สินค้า

 ยาสมุนไพร ชนิดแคปซูล
 ยาสมุนไพร ชนิดชง
 น้ำมันเหลือง
 ยาสามัญประจำบ้าน

ตัวแทนจำหน่าย

สาระน่ารู้ กับ โรคใกล้ตัว

สาระน่ารู้ กับ สมุนไพร

โภชนาการเพื่อสุขภาพ

โปรแกรม ท่องเที่ยวในวันหยุด

สูตรความงาม..หาได้ใกล้ตัว

วาไรตี้ - variety zone

ริดสีดวงทวาร ภาคเหนือ

ริดสีดวงทวาร ภาคเหนือ

 ตัวแทนจำหน่าย ริดสีดวงทวาร ตรา ภูหลวง

เขต ภาคเหนือ.
.
เพชรบูรณ์    
* ร้าน เพชรบูรณ์ ฟามา-แคร์     10/21 ถ.เกตุปัญญา อ.เมือง  เบอร์โทร...056-722-715
* ร้าน สิทธิเวชฟาร์มาซี   24-26 ถ.ศึกษาเจริญ อ.เมือง   เบอร์โทร...056-711-569
* ร้าน วิชัยฟาร์มาซี  41-43 ถ.ศึกษาเจริญ อ.เมือง   เบอร์โทร...056-711-483
* ร้าน เพชรบูรณ์ฟาร์มาซี  91 ถ.เพชรเจริญ อ.เมือง   เบอร์โทร...056-711-594
* ร้าน ณัฐพลเภสัช   85/20 (ข้างวัดช้างเผือก) ถ.บูรกรรมโกวิท ต.ในเมือง อ.เมือง   เบอร์โทร...083-412-8304

* ร้าน ย.เชี่ยวชาญเภสัช  999/1-2 ถ.ตะพานหิน-ชนแดน อ.ชนแดน   เบอร์โทร...056-761-434
* ร้าน เจริญฟาร์มาซี    201/7-8 ถ.ชมฐีระเวช ตลาดดงขุย อ.ชนแดน    เบอร์โทร...056-769-087
* ร้าน สมภักดิ์เภสัช  12 ม.2 ต.ดงขุย อ.ชนแดน   เบอร์โทร...056-769-120

* ร้าน เพิ่มพูลเภสัช 3  121 ตลาดวังพิกุล อ.บึงสามพัน   เบอร์โทร...056-757-035,085-052-1115,083-162-8939
* ร้าน เมืองเพชรเภสัช  121/10 ม.7 (หน้าตลาดสดเกษม) ต.เกษม อ.บึงสามพัน   เบอร์โทร...056-732158
* ร้าน เอ บี เวชภัณฑ์  121/18 ตลาดเกษม อ.บึงสามพัน   เบอร์โทร...056-731-381
* ร้าน นิพนธ์เวช  722 ม.7 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี   เบอร์โทร...056-791-143
* ร้าน ณรงค์เภสัช    48 ตลาดมิตรสาลี ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี  เบอร์โทร...056-754-232
* ร้าน ลำเจียรการผดุงครรภ์    722 ม.7 ตลาดนาไร่เดียว ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130    เบอร์โทร...056-791-143

* ร้าน บุญธรรมเภสัช  83 ม.2 ตลาดพุเตย อ.วิเชียรบุรี   เบอร์โทร...056-797-136
* ร้าน พินิจเภสัช  722/16 ม.1 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี   เบอร์โทร...056-754-079
* ร้าน วัฒนาเภสัช 2  101 ม.1 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี   เบอร์โทร...056-791-169
* ร้าน วิเชียรโอสถ 1  723 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี   เบอร์โทร...056-791-162
* ร้าน แสงเจริญเภสัช  25 ม.2 ตลาดพุเตย อ.วิเชียรบุรี   เบอร์โทร...056-797-102
* ร้าน ขจรศักดิ์เภสัช    33/1 ตลาดบ้านกลาง อ.ศรีเทพ เบอร์โทร...056-799-208-9   

* ร้าน พิสิษฐ์โอสถ  49/17-18 ม.5 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ   เบอร์โทร...056-799-190

* ร้าน กันเองเภสัช   586 ถ.สระบุรี-หล่มสัก อ.หนองไผ่   เบอร์โทร...056-781-307
* ร้าน คลังยากิมไล้  116/1 ม.5 ตลาดนาเฉลียง อ.หนองไผ่   เบอร์โทร...056-789-022

* ร้าน พูลสุขเภสัช  526 ม.5 ต.ตลาดหล่มเก่า อ.หล่มเก่า   เบอร์โทร...084-096-6526
* ร้าน วิชัยเภสัช  190 ม.5 ถ.นฤพัฒน์ อ.หล่มเก่า   เบอร์โทร...056-709-022
* ร้าน สยามเภสัช  2 ม.5 ต.ตลาดหล่มเก่า อ.หล่มเก่า   เบอร์โทร...056-709-298
* ร้าน ส่องแสงโอสถ  1 ม.5 ถ.พิทักษ์บำรุง อ.หล่มเก่า   เบอร์โทร...056-709-031
* ร้าน กล่องยาเภสัช  52/5 ถ.เทศบาล 3  อ.หล่มสัก   เบอร์โทร...056-024-107
* ร้าน ชาญกิจเภสัช  1-2 ถ.เทศบาล3 อ.หล่มสัก   เบอร์โทร...056-705-022
* ร้าน นำสว่างเภสัช  45-46 ถ.เทศบาล 5 อ.หล่มสัก   เบอร์โทร...056-701-331
* ร้าน ยืนยงเภสัช  2/6 ม.4 ถ.หล่มสัก-บ้านติ่ว ต.บ้านติ่ว อ.หล่มสัก   เบอร์โทร...056-759-487,081-495-2227
* ร้าน รัตนเภสัช  14-16 ถ.เทศบาล3 อ.หล่มสัก   เบอร์โทร...056-701-712
* ร้าน วสันต์เภสัช  42 .ถ.เทศบาล3 อ.หล่มสัก   เบอร์โทร...056-701-211
.
.
พิจิตร    

* ร้าน พิจิตรเวชการ  5/16 ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมือง   เบอร์โทร...056-611-434
* ร้าน สุบินฟาร์มาซี  4/67 ถ.ศรีมาลา อ.เมือง    เบอร์โทร...056-611-210
* ร้าน อุดมเวชภัณฑ์  114-116 ถ.ราษฎร์อุทิศ อ.เมือง   เบอร์โทร...056-611-237
* ร้าน เม้งฟาร์มาซี  47-48 ถ.ประเทืองถิ่น อ.บางมูลนาก   เบอร์โทร...056-631-348
* ร้าน ชวนเสรีโอสถ 219/3 ถ.ประเวศเหนือ อ.บางมูลนาก   เบอร์โทร...056-631-014
* ร้าน น้อยฟาร์มาซี    291/2 ถ.ประเวชเหนือ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร เบอร์โทร...056-631-625
* ร้าน พ.ธีระเวช  24  ถ.เพ็ญศรี  อ.ตะพานหิน    เบอร์โทร...056-621-398,088-249-5164
* ร้าน ฮุ่ยก๊กฟาร์มาซี    51 ถ.เพ็ญศรี อ.ตะพานหิน   เบอร์โทร...056-622-805
* ร้าน ไชยวัฒน์ฟาร์มาซี  127 ถ.แดงทองดี  อ.ตะพานหิน    เบอร์โทร...056-621-659
* ร้าน โพทะเลเภสัช  290 ม.2 ต.โพทะเล อ.โพทะเล    เบอร์โทร...086-736-7360
* ร้าน สามดีฟาร์มาซี  214/56 ตลาดสากเหล็ก อ.สากเหล็ก   เบอร์โทร...056-699-251
* ร้าน สิทธิเวชภัณฑ์  214/32 ตลาดสากเหล็ก อ.สากเหล็ก   เบอร์โทร...056-653-478
.
.
พิษณุโลก 
   

* ร้าน สหภัณฑ์เภสัช  167/1-2 ถ.นเรศวร ต.ในเมือง อ.เมือง   เบอร์โทร...055-258-415
* ร้าน รักษ์ยา  93/8 ถ.พญาเสือ  อ.เมือง   เบอร์โทร...081-972-3458
* ร้าน วิชัยเภสัช  109/205 ตลาดบางระกำ อ.บางระกำ   เบอร์โทร...055-371-213
* ร้าน ศักดิ์ชัยฟาร์มาซี  501/1 ตลาดทรัพย์ไพรวัลย์ อ.วังทอง   เบอร์โทร...055-293-046
* ร้าน วิเชียรเภสัช  3/1 ม.6 ตลาดวัดตายม อ.บางกระทุ่ม เบอร์โทร...081-971-4550
* ร้าน เอี๊ยะหลีเวชภัณฑ์  985/4 (ตลาดหนองตม) ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม   เบอร์โทร...055-222-031

.
.
สุโขทัย    
* ร้าน พิพัฒน์ฟาร์มาซี  51 ถ.ทัศนาพานิช อ.เมือง   เบอร์โทร...055-611-710
* บริษัท เอ็มพีเฮลธ์ตี้แคร์ จำกัด  23-26 ถ.มหาราช ต.ธานี อ.เมือง   เบอร์โทร...055-612-330
* ร้าน พูลสวัสดิ์เภสัช    174-6 ถ.จรดวิถีถ่อง อ.เมือง เบอร์โทร...055-611-439
* ร้าน ยุติธรรมเภสัช  982-5 ม.1  ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย  เบอร์โทร...055-671-185
* ร้าน เรืองเวชเภสัช  37 ถ.เทศบาลดำหริห์ 3 อ.สวรรคโลก   เบอร์โทร...055-642-120

.
.
อุตรดิตถ์
    

* ร้าน วิโรจน์เภสัช  1/82 ถ.สำราญรื่น อ.เมือง   เบอร์โทร...055-411-097
* ร้าน ไพศาลเภสัช  10-12 ถ.ตุลาสถิตย์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง   เบอร์โทร...055-411-339
* ร้าน จี้อันจั่นโอสถ  126-128 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง   เบอร์โทร...055-411-031
* ร้าน ศิริเภสัช 1  1/7 ถ.มุขศาลา ต.ท่าอิฐ อ.เมือง   เบอร์โทร...055-411-697
* ร้าน ศิริเภสัช 2       2/1 ถนนจิตรเพลิน อ.เมือง    เบอร์โทร...055-411-644
* ร้าน ต.เจริญเภสัช  17 ถ.ชื่นฤดี อ.เมือง   เบอร์โทร...055-411-927
* ร้าน จี่ชวนโอสถ  178/23-24 ถ.สำราญรื่น อ.เมือง   เบอร์โทร...055-411-102
* ร้าน ใจชนโอสถ  47-48 ม.3 ต.ในเมือง อ.พิชัย   เบอร์โทร...055-421-026
* ร้าน ตั้งงี่ฮง 2  285 ม.3 ต.ในเมือง อ.พิชัย   เบอร์โทร...055-421-217

.
.
แพร่ 
   
* ร้าน ธีระเภสัช    30-32 ถ.ยันตรกิจโกศล อ.เมือง    เบอร์โทร...054-523-080
* ร้าน ประสิทธิ์วุฒิเวชช์  1/24 ถ.เหมืองหิต ซอย 1 ต. ในเมือง อ.เมือง   เบอร์โทร...054-511-887
* ร้าน แสงทองเภสัช  117-121 ถ.ยันตรกิจโกศล อ.เมือง   เบอร์โทร...054-522-482,511-256
* ร้าน แสงชัยฟาร์มาซี  429-431 ถ.เจริญเมือง อ.เมือง   เบอร์โทร...054-524-562
* หจก.นครแพร่เภสัชกร (2557)  1/22 ถ.เหมืองหิต ต.ในเมือง อ.เมือง   เบอร์โทร...054-625-519
* ร้าน เวชภัณฑ์เภสัช  145/7 ถ.ยันตรกิจโกศล อ.เมือง   เบอร์โทร...054-521-660
* ร้าน ไฮ้กี่เภสัช    112/3-5 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวีอง อ.เมือง จ.แพร่ เบอร์โทร...054-521-299
* ร้าน แสงไทยเภสัช   151 ม.1 ถ.ยันตรกิจโกศล อ.สูงเม่น   เบอร์โทร...054-541-432
* ร้าน จารุพันธ์เภสัช  526/1 ม.2 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย   เบอร์โทร...054-613-383
* ร้าน วิวัฒน์โอสถ  44 ม.7 ต.บ้านกลาง อ.สอง   เบอร์โทร...054-591-497
.
.
น่าน    

* ร้าน ภักดิ์ชุลี-มินิมาร์ท 75/12 ถ.อนันตวรฤทธิเดช(ตรงข้ามธ.กรุงศรีอยุธยา)ต.ในเวียง อ.เมือง   เบอร์โทร...054-710-031
* ร้าน สมจิตต์เภสัชกร    345/5 ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน (ตรงข้าม ธ.กรุงเทพฯ)    เบอร์โทร...054-711-930   
* ร้าน อุดมเภสัช  34/15 ถ.ข้าหลวง อ.เมือง   เบอร์โทร...054-710-488
* ร้าน แสงชัยโอสถ  165-167 ถ.อนันตวรฤทธิ์เดช ต.ในเมือง อ.เมือง   เบอร์โทร...054-710-057
* ร้าน เภสัชกรบัวขาว  65 ถ.อนันตวรฤทธิเดช  ต.ในเวียง อ.เมือง   เบอร์โทร...054-710-524
* ร้าน จุฬารัตน์เภสัช    29-30 ถ.เจตบุตร ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน เบอร์โทร...054-781-456,710-629
* ร้าน พงศ์ลัดดาเภสัช  75/5 ถ.อนันตวรฤทธิ์เดช อ.เมือง   เบอร์โทร...054-710-608
* ร้าน อรุณเภสัช  321 ม.4 ถ.เจ้าฟ้า อ.เวียงสา   เบอร์โทร...054-781-456,085-035-5666
* ร้าน วันธงไชยโอสถ  305 ถ.สา-นาน้อย อ.เวียงสา   เบอร์โทร...054-781-294
* ร้าน สากลเภสัช  145 ม.5 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง   เบอร์โทร...054-753-223,081-603-6076
* ร้าน ก.เวชภัณฑ์  439/54-55 ถ.น่าน-ทุ่งช้าง อ.ปัว   เบอร์โทร...054-791-057
* ร้าน สมศักดิ์เภสัช 2  222-223 ถ.ทุ่งช้าง อ.ปัว   เบอร์โทร...054-791-146
* ร้าน เจริญพรเภสัช 133 ม.9 ถ.น่าน-ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง   เบอร์โทร...054-795-027
.
.
พะเยา  
 

* ร้าน ไพบูลย์เภสัช  2 - 4  ถ.ดอนสนาม อ.เมือง   เบอร์โทร...054-431-216
* ร้าน รุ่งโรจน์  815 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง   เบอร์โทร...054-410-404
* ร้าน นำชัยเภสัช  871/42-43 ถ.พหลโยทิน อ.เมือง   เบอร์โทร... 054-431-852
* ร้าน เชียงคำเภสัช  46/4 ม.13 (ในตลาดเชียงคำ ติดเซเว่น) ต.หย่วน อ.เชียงคำ   เบอร์โทร...083-200-8181
* ร้าน ธงชัยฟาร์มาซี  399 ม.15 (ติดตลาดเทศบาล 2) ต.หย่วน อ.เชียงคำ   เบอร์โทร...054-451-072
.
.
ตาก 
   

* ร้าน รามาเภสัช  52 ถ.จอมพล อ.เมือง   เบอร์โทร...055-511-713
* ร้าน ฮั้วเฮงตึ้ง 2   เลขที่ 57 ถ.จอมพล อ.เมือง เบอร์โทร...055-511-877
* ร้าน นรินทร์เภสัช  20 ถ.จอมพล ต.หนองหลวง อ.เมือง   เบอร์โทร...055-511-942
* ร้าน สุกฤษฟามาซี  10 ถ.ศรีพานิช อ.แม่สอด   เบอร์โทร...055-531-754
* ร้าน พาเจริญเภสัช    2/9 ถ.บัวคูณ ตลาดพาเจริญ อ.แม่สอด  เบอร์โทร..055-534-234
* ร้าน เมืองทองฟาร์มาซี  502/7 ถ.อินทรคีรี อ.แม่สอด   เบอร์โทร...055-531-256
* ร้าน ไพโรจน์เภสัข  466/5 ม.5 (หมู่บ้านร่มเกล้าสหมิตร)ถ.ศิริราษฎร์ อ.พบพระ   เบอร์โทร...089-566-3089
* ร้าน เรือนเพชรฟาร์มาซี    97/5 ม.7 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก เบอร์โทร...081-953-7266
.
.
เชียงใหม่  
 
* ร้าน คลังยาท่าแพ    19/1 ถ.คชสาร ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100    เบอร์โทร...053-273-994
* ร้าน วัฒนาพรโอสถ(สาขา)    116 ถ.วิชยานนท์ ตลาดต้นลำใย ต.ช้างม่อย อ.เมือง  เบอร์โทร...053-234-195
* ร้าน เดชาเวชภัณฑ์  185/1 (ตลาดสมเพชร ติด 7-Eleven ซ้ายมือ) ถ.มูลเมือง อ.เมือง   เบอร์โทร...053-211-545
* ร้าน วิชยานนท์เภสัช  93 (ตลาดวโรรส ข้างร้านอังคณาเทปเซนเตอร์) ถ.วิชยานนท์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง   เบอร์โทร...053-235-300
* ร้าน ภิญโญเภสัช  159/10 ตลาดช้างเผือก ถ.โชตนา อ.เมือง   เบอร์โทร...053-221-751
* ร้าน รักษาโอสถ  208-210 ข้างโรงหนังทิพย์เนตร ถ.ทิพย์เนตร  อ.เมือง   เบอร์โทร...053-282-019,091-859-8486
* ร้าน สุเมธเวชภัณฑ์  142-144 ตลาดเมืองใหม่ อ.เมือง   เบอร์โทร...081-960-4292,053-233-396,081-531-0656
* ร้าน สยามชัยเภสัช   10 (ประตูเชียงใหม่) ถ.ราชเชียงแสน ต.หายยา อ.เมือง   เบอร์โทร...053-284-771
* ร้าน ขัยดิษฐ์เภสัช    183 (ตลาดสมเพชร) ถ.มูลเมือง ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200    เบอร์โทร...081-402-8558
* ร้าน สมศักดิ์เภสัช 2    347 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (ตลาดต้นพยอม)  เบอร์โทร...053-279-903   

* ร้าน ช.เจริญเภสัช  175/2 ตลาดหางดง ถ.เชียงใหม่-ฮอด อ.หางดง   เบอร์โทร...053-441-250

* ร้าน ช.เจริญเภสัช (สี่แยกทุ่งเสี้ยว) 376 ม.5 สี่แยกทุ่งเสี้ยว ถ.เชียงใหม่-ฮอด อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ บอร์โทร...053-481-097   

* ร้าน สหเวชภัณฑ์  59 ถ.สันกำแพง อ.สันกำแพง   เบอร์โทร...053-392-183

* ร้าน ฟอร์ยู คอสเมติคส์  136/2 ม.2 ตลาดป่าบง ต.เวียงฝาง อ.ฝาง   เบอร์โทร...088-258-1758.089-433-1815
* ร้าน ฝางเภสัช  48/7 ม.4 ต.เวียง อ.ฝาง   เบอร์โทร...053-451-972
* ร้าน สยามเวช  10/1 ม.7 ตลาดหนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง   เบอร์โทร...053-346-669

* เภสัชกรมานพ  110/4 ม.8 ตลาดสดหน้าค่าย ป.พัน 7 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม   เบอร์โทร...089-850-5860

* ร้าน สุวิทย์เวชภัณฑ์  461/3 (ติด ธกส.แม่วาง ตรงข้ามตลาดสดบ้านกาด) ต.บ้านกาด อ.แม่วาง   เบอร์โทร...053-830-690,089-637-1785

* ร้าน จอมทองฟาร์มาซี  229 ม.5 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง   เบอร์โทร...053-341-202

* ร้าน กรรณิการ์เภสัช  228 ม.2 ถ.บ่อสร้าง-ดอยสะเก็ด ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด   เบอร์โทร...053-042-252

* ร้าน สหเวชเภสัช    192 /2 ม.2 (ตลาดแม่มาลัย) ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง เบอร์โทร...053-471-266

* ร้าน อรุโณทัยเภสัช    569/6 ม.10 (บ้านอรุโณทัย) ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว (หน้าตลาดสดมีเงิน)   เบอร์โทร...061-335-5064
.
.
เชียงราย    
* ร้าน ชาญชัยเภสัช    355/3 ม.3 ถ.เถิง-เชียงของ ต.เวียง อ.เชียงของ   เบอร์โทร...053-791-449
* ร้าน หน่ำกี่  75 หมู่ 3 ถ.ริมโขง อ.เชียงแสน   เบอร์โทร...053-777-019
* ร้าน คลังยา  353/3 ม.3 ต.เวียง อ.เชียงแสน   เบอร์โทร...080-130-4133
* ร้าน ไทยเจริญสินเภสัช  229 ถ.ประสพสุข ท่ารถ บ.ข.ส.  อ.เมือง   เบอร์โทร...053-712-969
* ร้าน อนุรักษ์เภสัช  70/10  ม.13 ถ.พหลโยทินสายเก่า ต.รอบเมือง อ.เมือง   เบอร์โทร...053-711-014
* ร้าน ตงฮั้วโอสถ  173-174 ถ.ประสพสุข อ.เมือง   เบอร์โทร...053-712-289
* ร้าน สว่างโอสถ  46 ม.4  ถ.ลาวจักราช ต.แม่จัน อ.แม่จัน   เบอร์โทร...053-771-202
* ร้าน เหรียญไทยเภสัช  17/24 ถ.นิรันดร์นคร อ.แม่จัน   เบอร์โทร...053-771-234
* ร้าน เหรียญไทยฟาร์มาซี   46 (ตรงข้ามวัดกาสา) ถ.ลาวจักราช อ.แม่จัน   เบอร์โทร...053-771-134
* ร้าน เหรียญไทยโอสถ  678 ถ.พหลโยธิน อ.พาน   เบอร์โทร...053-721-261
* ร้าน ศรีวัฒนาฟาร์มาซี  424 ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย   เบอร์โทร...053-731-152
* ร้าน บริรักษ์โอสถ  5/1  ม.2 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย   เบอร์โทร...053-763-434
* ร้าน อนันต์โอสถ  238 ม.1 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า   เบอร์โทร...053-781-044
* ร้าน เด่นโอสถ  308/1 ม.1 ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ตลาดแม่ขะจาน ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า   เบอร์โทร...053-789-377
* ร้าน หมอเฒ่าโอสถ  12 ม.5 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย   เบอร์โทร...053-950-514,081-033-5333
* ร้าน บุญชัยฟาร์มาซี    94/5-6  ม.2 ถ.สายกลาง ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย    เบอร์โทร...053-791-013
.
.
ลำปาง    

* ร้าน ธีระเวชภัณฑ์  78/1-3 ถ.หน้าศาลากลางเก่า อ.เมือง   เบอร์โทร...054-222-424,054-217-920
* ร้าน น่ำเคี้ยวโอสถ  122-123 ตลาดสบตุ๋ย ถ.สุเรนทร์ อ.เมือง   เบอร์โทร...054-217-423, 054-224-823
* ร้าน ช.เภสัช (นำแซตึ๊ง)  77-81 ถ.บุญวาทย์ อ.เมือง   เบอร์โทร...054 217-124
* ร้าน เจียรจินดาเภสัช  457 ห้าแยกหอนาฬิกา ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง   เบอร์โทร...054-225-853
* ร้าน ชัยเวชภัณฑ์    149 ถ.วังซ้าย ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง     เบอร์โทร...054-261-042
.
.
ลำพูน    

* ร้าน ธงชัยเภสัช  55/1 ตลาดป่าเหว ถ.เชียงใหม่-ลำพูน อ.เมือง  เบอร์โทร...053-541-244
* ร้าน เจริญพรเภสัช  65 ถ.รอบเมืองใน(ตลาดหนองดอก) อ.เมือง  เบอร์โทร...053-511-374
* ร้าน แสงทองเภสัช  141 ถ.อินทรยงยศ อ.เมือง   เบอร์โทร...053-511-937
* ร้าน พัศพงศ์เภสัช  26 ถ.วังขวา ต.ในเมือง อ.เมือง   เบอร์โทร...053-511-796
* ร้าน เกรียงไกรฟาร์มาซี  59 ม.3 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง   เบอร์โทร...053-521-650
.
.
นครสวรรค์ 
   
* ร้าน ประจวบเมดิซีน    249/8 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เบอร์โทร...056-221-220,088-144-4909
* ร้าน เภสัชกร 2 เลขที่ 211/11 ถ.โกสีย์ (ตลาดบ่อนไก่)   อ.เมือง  เบอร์โทร...056-216-148
* ร้าน พัฒนาเภสัช  919/30 ม.10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  เบอร์โทร...056-371370
* ร้าน มนตรีเภสัช  จ 80/17 ถ.ดาวดึง ข้างสมาคมยานครสวรรค์ อ.เมือง  เบอร์โทร...056-224-993,086-668-1449
* ร้าน หนองปลิงเภสัช  555/14  ต.หนองปลิง อ.เมือง  เบอร์โทร...056-255-176,093-145-5642
* ร้าน สวัสดิ์ฟาร์มาซี  ศูนย์การค้าท่ารถ บ.ข.ส. 605/5 ม.10 อ.เมือง  เบอร์โทร...056-222-721
* ร้าน นกเอี้ยงเภสัช  37/5 ถ.อรรถกวี อ.เมือง  เบอร์โทร...081-596-6890
* ร้าน ชัยบำรุงโอสถ  73 ถ.อารักษ์ ต.ปากน้ำโพธิ์ อ.เมือง   เบอร์โทร...056-213-385
* ร้าน ศรีทองเภสัช  23 ถ.ศวิตชาติ 1 อ.เมือง   เบอร์โทร...056-222-430
* ร้าน โชติเวช  695/12 ม.6 ถ.เทศบาล 3 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว   เบอร์โทร...056-271-162,084-822-0464
* ร้าน พฤกษเภสัช  18 ม.6  ถ.ลาดยาว-หนองเบน ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว   เบอร์โทร...056-271-032
* ร้าน กิ่งสุคนธ์โอสถ  98 ม.4 อ.โกรกพระ   เบอร์โทร...056-291-129
* ร้าน นิพนธ์เภสัช  21 ม.5 อ.ไพศาลี   เบอร์โทร...056-259-199
* ร้าน เดชาฟาร์มาซี  44 หมู่ 6 ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี   เบอร์โทร...056-259-363
* ร้าน เจริญเวชภัณฑ์   69/71 ถ.ศรีเทพ 1 อ.ตาคลี   เบอร์โทร...056-261-525
* ร้าน จี่ง่วนจั่น  1 ถ.เทศบาลพัฒนา 2 (ตลาดเฉลิมชัย) ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210  เบอร์โทร...056-269-015
* ร้าน เลิศเวชภัณฑ์  87 ม.2 ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230  เบอร์โทร...081-727-7794
* ร้าน โชคชัยเภสัช  1 ม.1 ตลาดตากฟ้า อ.ตากฟ้า
* ร้าน กาญจนาภัณฑ์  33 ตลาดหนองตางู ต.บรรพตพิสัย อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180  เบอร์โทร...056-871-747
* ร้าน ปานขลิบโอสถ  46/22-23 (ตลาดหนองบัว) ซ.วิไลรัตน์ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110  เบอร์โทร...056-251-254
* ร้าน รวมยาเภสัช  102/5 ม.5 สี่แยกหัวเขาแดง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 60150  เบอร์โทร...056-293-142,082-176-6973
* ร้าน เภสัชชุมชน  127/2 หมู่ 1 (ข้างตลาดสดเทศบาลท่าตะโก) ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160  เบอร์โทร...056-248-099
.
.
กำแพงเพชร  
 

* ร้าน รังษีเภสัช  118-120 ถ.บำรุงราษฎร์ อ.เมือง   เบอร์โทร...055-712-408
* ร้าน รวมเวชภัณฑ์  1-4 ถ.เจริญสุข อ.เมือง   เบอร์โทร...055-711-261
* ร้าน วัฒนเวชเภสัช (น้อง)  240 ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง   เบอร์โทร...055-711-878
* ร้าน ชัยคลังยา 2    136-138 ถ.บำรุงราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง  เบอร์โทร...086-907-8922
.
.
.
.

 

 

ติดตามข่าวสาร และ สาระน่ารู้เพิ่มเติมได้ที่ facebook สมุนไพรภูหลวง


 ความคิดเห็น

 1. 1
  Chayanat
  Chayanat zaaf69@gmail.com 16/04/2017 20:49

  จ. แม่ฮ่องสอนไม่มีตัวแทนหรือค่ะ ถ้าจะสั่งต้องทำยังไงบ้างค่ะ (มันแบบว่าทรมานดีค่ะ)

 2. 2
  morogame
  morogame dexnaw_dexdee@hotmail.com 17/10/2013 13:45

  ทานแล้วจะหายขาดเลยป่าวคับ หรือว่าแค่บรรเทาอาการ 

 3. 3
  โมเมย์
  โมเมย์ 22/01/2012 20:43
  เป็นคนที่ทานผักปกติคะไม่ค่อยมีอาการท้องผุคือนานนานทีจะมีอาการท้องพุแต่ตั้งแต่ปีใหม่มานี้มีอาการถ่ายออกมาเป็นเลือดเลยไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าอาจเป็นแผลที่ทวารแล้วก็ให้ยามาแต่ก็ยังไม่หายดีอยู่คะและพึง2วันมานี้มีอาการถ่ายแล้วเป็นเลือดในตอนเช้าพอตกเย็นไปฉี่แล้วเบ่งเล็กน้อยก็มีเลือดหยดตามลงมาคะหนูอยากรู้ว่าเป็นอะไรคะตอนนี้เครียดมากคะกะว่าถ้าไม่หายอยากลองไปส่องกล้องดูคะแต่ก็อยากลองหายามาทานด้วยคะ

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

สถิติ

เปิดเว็บ10/09/2008
อัพเดท11/06/2019
ผู้เข้าชม5,640,459
เปิดเพจ4,981,854
สินค้าทั้งหมด18
facebook สมุนไพรภูหลวง
มี กัส โซ่ สำหรับ โรคกรดไหลย้อน ท้องอืด ท้องเฟ้อ
ริดสีดวงทวาร ตรา ภูหลวง
line
ยาริดสีดวงทวาร ตรา ภูหลวง

Mr.Samunpai
จำหน่ายเครื่องเทศ ผงพะโล้ว ผงกะหรี่ สมุนไพรอบแห้ง สมนไพรบดผง
ร้านเสื้อผ้าเด็ก
จำหน่ายเสื้อผ้าเด็ก

 หน้าแรก

 ผลิตภัณฑ์ภูหลวง

 สาระน่ารู้

 เว็บบอร์ด

 แกลอรี่

 ติดต่อเรา

view