http://www.samunpaiphuluang.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

ผลิตภัณฑ์ภูหลวง

ตัวแทนจำหน่าย

สาระน่ารู้

เว็บบอร์ด

ติดต่อเรา ทาง facebook หรือ โทร 038-448052 ถึง 3

* ตัวแทนจำหน่าย ภาคใต้

ตัวแทนจำหน่าย ยาไซนัส / ริดสีดวงจมูก

ภาคใต้

ประจวบคีรีขันธ์   ภูเก็ต  สุราษฎร์ธานี    นครศรีธรรมราช   สงขลา    พัทลุง

กระบี่ ตรัง  ชุมพร  พังงา ระนอง  นราธิวาส  ปัตตานี  ยะลา
.

.

จ.ประจวบคีรีขันธ์        
* ร้าน เทพรักษ์ฟาร์มาซี    136-138 ถ.พิทักษ์ชาติ (ข้างที่ว่าการอำเภอ) อ.เมือง   เบอร์โทร...032-611-245    
* ร้าน จี้อันตึ้ง (1989)    40/32-33 (แยกไฟแดง เยื้องปั๊มเอสโซ่)ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน   เบอร์โทร...032-511-600    
* ร้าน เอกชัยฟาร์มาซี    5/50 ถ.เพชรเกษม ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี   เบอร์โทร...032-622-264
        

จ.ภูเก็ต        
* บจก.ซุปเปอร์ชีป    46/30 ม.6 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฏา อ.เมือง จ.ภูเก็ต เบอร์โทร...076-216-791      

 
        
จ.สุราษฎร์ธานี        
 
* ร้าน สมุนไพรวังพรหม    297/5 ซ.14 ถ.ตลาดใหม่ อ.เมือง   เบอร์โทร...077-281-196 , 062-364-6615   
* ร้าน ยงอันตึ๊ง    (ตรงข้ามท่าเรือนอนเกาะสมุย) ถ.บ้านดอน ต.ตลาด อ.เมือง   เบอร์โทร...077-272-046    
* ร้าน ไชยาโอสถ    129/6 ถ.วิชิตภักดี อ.ไชยา   เบอร์โทร...077-431-140    
* ร้าน สนั่นฟาร์มาซี    129/6-7 ถ.บ้านส้อง-พระแสง ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ   เบอร์โทร...077-361-406    
* ร้าน ไทยฮั้วเภสัช    67 ถ.สุชาภิบาล 1 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ   เบอร์โทร...077-361-282    
* ร้าน รุ่งเรืองเภสัช    354 ม.4 ถ.สุขาภิบาล 1 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี     เบอร์โทร...077-361-285
* ร้าน บัณฑิตเภสัช    281 ม.1 ตรอกพ่วงพรหมคร(ตลาดหน้าควน) อ.เคียนซา   เบอร์โทร...077-439-120,087-382-0372
* ร้าน รังษีเภสัช    44/9 ม.1 ถ.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี     เบอร์โทร...077-250-342
* ร้าน เจริญโอสถ    69/2 ตลาดพระแสง อ.พระแสง     เบอร์โทร...077-369-355
* ร้าน สุราษฎร์โอสถ    31 ถ.ราษฎร์บำรุง ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน เบอร์โทร...077-311-487

      
        
จ.นครศรีธรรมราช        

* ร้าน มายด์เภสัช    4/29 ม.1 ถ.กะโรม อ.เมือง   เบอร์โทร...075-345-626    
* ร้าน ศักดาเวชการ     1631/5-6 ถ.เนรมิต อ.เมือง   เบอร์โทร...075-356-190    
* ร้าน จรัสพงษ์เวชภัณฑ์     1623 ถ.จำเริญวิถี ต.ท่าวัง อ.เมือง   เบอร์โทร...075-312-722    
* ร้าน พิมลภัณฑ์    17/2-3 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง   เบอร์โทร...075-347-970
* หสม.เชาว์เภสัช    1385/6 ถ.เนรมิต อ.เมือง     เบอร์โทร...075-356-305
* หจก.ต้นยาฟาร์มาซี    1631/7,1633 ถ.เนรมิต ต.ท่าวัง อ.เมือง     เบอร์โทร...075-343845-6
* ร้าน สว่างโอสถ(นคร)    1599-1599/1 ถ.จำเริญวิถี เยื้องห้างสหไทย ต.ท่าวัง อ.เมือง    เบอร์โทร...075-356-803    
* ร้าน เจริญเภสัช    1509/37 ถ.ยมราช ต.คลัง อ.เมือง     เบอร์โทร...075-356-290
* ร้าน ทรงเวชฟาร์มาซี    1359 ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เบอร์โทร...075-356-396
* ร้าน ไถ่ซัวตึ๊ง    006 ถ.ชายน้ำ ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง  เบอร์โทร...075-517-454
* ร้าน เจริญฟาร์มาซี    116 ม.1 ถ.รถไฟ อ.ชะอวด   เบอร์โทร...075-381-090    
* ร้าน ทรงซิวเภสัช    253-255 ถ.ชนปรีดา ต.ปากแทรก อ.ทุ่งสง   เบอร์โทร...075-411-053        
        
จ.สงขลา        

* ร้าน สงขลาฟาร์มาซี 133/1 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง เบอร์โทร...074-311-226
* ร้าน เจี๊ยบอันตึ้ง    63 ถ.เพชรคีรี ต.บ่อยาง อ.เมือง   เบอร์โทร...074-313-226    
* ร้าน ศศิธรโอสถ    17 ถ.เกษมสุข ต.สะเดา อ.สะเดา   เบอร์โทร...074-411-146    
* ร้าน ร่มเย็นเภสัช    26 ม.3 ต.ปริก อ.สะเดา   เบอร์โทร...074-298-277,089-462-3783    
* ร้าน เจริญสุขเภสัช    251/1 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่   เบอร์โทร...074-243-822    
*ร้าน บ้วนแซอั้ว      81 ถ.ธรรมนูนวิถี ต.หาดใหญ่ อ..หาดใหญ่ เบอร์โทร...074-243-186
* ร้าน ธาตรีเภสัช     226/14 ถ.ศุภสารรังสรรค์(เยื้องเซียงตึ้ง) ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่   (จาก4 แยกวิ่งไปทางตลาดกิมหยงร้านจะอยู่ซ้ายมือ ติดร้านขายอาหารโกฉ่อน)    เบอร์โทร...074-350-184    
* ร้าน อิ่มอุดมโอสถ 2 69/4 ถ.เพชรเกษม (หาดใหญ่ใน) ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เบอร์โทร...074-253-883
* ร้าน ชุติมาฟาร์มาซี 234 ติดกับร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์ ถ.กาญจนวนิช ต.ตะพง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เบอร์โทร...074-291-363
* ร้าน มี ดี ฟาร์มาซี    163 ถ.ราษฎร์อุทิศ อ.หาดใหญ่   เบอร์โทร...089-468-3335,074-424-140    
* ร้าน ต.ชาญเวชเภสัช    10/11 ถ.รัถการ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่   เบอร์โทร...074-231-999    
* หสม.เทียนจี่ตึ้ง    5/6-7 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 2 อ.หาดใหญ่   เบอร์โทร...074-243-089
* ร้าน คลังยาหาดใหญ่    2 ถ.นิพัทธ์อุทิศ1 สี่แยกสะพานลอย อ.หาดใหญ่    เบอร์โทร...074-235-419
* ร้าน เวิร์ลดรัก    229/5 ม.12 (ติด ธกส.)ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ   เบอร์โทร...081-990-6041       

        
        
จ.พัทลุง        
* ร้าน แสงไทยเภสัช    36 ถ.โพธิ์สะอาด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง   เบอร์โทร...074-613-171    
* ร้าน ธรรมเภสัช     46/1 ถ.คูหาสวรรค์ อ.เมือง   เบอร์โทร...074-626-259,081-328-9080    
* ร้าน เจริญโอสถ    14 ถ.โพธิ์สะอาด ต.ในเมือง อ.เมือง   เบอร์โทร...074-611-539
* ร้าน ส.เวชภัณฑ์    42/4 ถ.คูหาสวรรค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง   เบอร์โทร...074-613-751
* ร้าน สองเภสัช    7 ถ.โพธิ์สะอาด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง     เบอร์โทร...074-612-815
* ร้าน โอฬารเภสัช    195 ถ.อนุมูล ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด   เบอร์โทร...074-695-145    
       
        
จ.ตรัง        
* ร้าน ภูหลวง    20/11-12 ถ.เจิมปัญญา อ.เมือง จ.ตรัง     เบอร์โทร...075-214-129,087-461-4243
* ร้าน ไทยสวัสดิ์เภสัช    1/11 ถ. ท่ากลาง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง     เบอร์โทร...081-639-6446
* ร้าน สุขไพศาลโอสถ    26-28 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง     เบอร์โทร...075-281-089
        
        
จ.ชุมพร        
* ร้าน ก๊วยเภสัช    39/2 ถ.เพชรเกษม สี่แยกปฐมพร ต.วังไผ่ อ.เมือง   เบอร์โทร...077-534-527    
* ร้าน ชุนแซฟาร์มาซี    132 ถ.ศาลาแดง อ.เมือง   เบอร์โทร...077-511-790    
* ร้าน เจริญชัยฟาร์มาซี     104/21 ถ.ประชาอุทิศ อ.เมือง   เบอร์โทร...077-502-290    
* ร้าน หลังสวนโอสถ    6/13-14 ถ.หลังสวน ต.หลังสวน อ.หลังสวน   เบอร์โทร...077-541-603   
        
        
จ.พังงา        
* ร้าน ตะกั่วป่าโอสถ    34 ถ.มนตรี 2 ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา     เบอร์โทร...076-421-158
* ร้าน เติมศักดิ์โอสถ    82 ตลาดย่านขาว ถ.ศรีเมือง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา     เบอร์โทร...076-421-1433


จ.กระบี่      
* ร้าน กระบี่เภสัช    13/1 ถ.ศรีตรัง ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง   เบอร์โทร...075-663-184,081-537-3701   

       
        
จ.ระนอง        

* ร้าน เชาวัยเจริญโอสถ      31/3-4 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง เบอร์โทร...077-811-463
* ร้าน เชาว์เภสัชระนอง    49/2 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง   เบอร์โทร...077-811-110    
* ร้าน สาม อ.เภสัช    178/2  ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง    เบอร์โทร...077-821-975
* ร้าน ส.เวชภัณฑ์    119 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง    เบอร์โทร...077-811-146
        
        
จ.นราธิวาส        
* ร้าน ลอนดอนฟาร์มาซี    24-26 ถ.เจริญเขต ซ.1 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส     เบอร์โทร...073-611-184
        
        
จ.ปัตตานี        
* ร้าน พี เอ็น ฟาร์มาซี    30 ถ.พิพิธ ต.อาเนาะรู อ.เมือง   เบอร์โทร...073-349-108,073-310-445    
* ร้าน รักสุขภาพ    110 ถ.ปรีดา (ตรงข้ามร้านน้ำใสขายวัสดุก่อสร้าง) อ.เมือง   เบอร์โทร...081-328-0900
        
        
จ.ยะลา        
* ร้าน มงคลเภสัช    32 ถ.รถไฟ  อ.เมือง จ.ยะลา     เบอร์โทร...073-212-750
       

.

.

.

.

Tags :

view

 หน้าแรก

 ผลิตภัณฑ์ภูหลวง

 สาระน่ารู้

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

view