http://www.samunpaiphuluang.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

ผลิตภัณฑ์ภูหลวง

ตัวแทนจำหน่าย

สาระน่ารู้

เว็บบอร์ด

ติดต่อเรา ทาง facebook หรือ โทร 038-448052 ถึง 3

ริดสีดวงทวาร ภาคกลาง และ ภาคตะวันตก

ริดสีดวงทวาร ภาคกลาง และ ภาคตะวันตก

 

ตัวแทนจำหน่าย ริดสีดวงทวาร ตรา ภูหลวง

เขต ภาคกลาง และ ตะวันตก
 
สมุทรสาคร   สมุทรสงคราม  นครปฐม    นครนายก  
อยุธยา   ลพบุรี    สระบุรี    สุพรรณบุรี
  กาญจนบุรี   ราชบุรี เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์ 
ชัยนาท   อุทัยธานี   สิงห์บุรี  อ่างทอง


สามารถกด Ctrl+F และใส่จังหวัดที่ต้องการค้นหาได้นะคะ
 
 

.

.

ประจวบคีรีขันธ์        

อ.เมือง
* ร้าน เทพรักษ์ฟาร์มาซี    136-138 ถ.พิทักษ์ชาติ (ข้างที่ว่าการอำเภอ) อ.เมือง เบอร์โทร...032-611-245

อ.หัวหิน            
* ร้าน จี้อันตึ้ง (1989)    40/32-33 (แยกไฟแดง เยื้องปั๊มเอสโซ่)ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน เบอร์โทร...032-511-600

อ.ปราณบุรี            
* ร้าน เอกชัยฟาร์มาซี    5/50 ถ.เพชรเกษม ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี เบอร์โทร...032-622-264

อ.บางสะพาน            
* ร้าน จำนงค์เภสัช     44/2 หมู่ 5 (ตลาดเกาะยายฉิม) ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน เบอร์โทร...032-697-044 

.

.

เพชรบุรี    

อ.เมือง
* ร้าน รุ่งวิกรัยเภสัช    7 ถ.พานิชเจริญ ต.ท่าราบ อ.เมือง เบอร์โทร...032-401-618

อ.ชะอำ    
* ร้าน ชะอำฟาร์มาซี     74/1 ถ.นราธิป ต.ชะอำ อ.ชะอำ 032-471828

.

.

สมุทรสงคราม    

อ.เมือง
* ร้าน ทรงธรรมเภสัช    679-679/1 ถ.ประสิทธิ์พัฒนา ตลาดแม่กลอง อ.เมือง เบอร์โทร...034-711-590,085-701-0203    
* ร้าน บ้านยาไทย    686/20 ถ.ประสิทธิ์พัฒนา ต.แม่กลอง อ.เมือง เบอร์โทร...034-711-219,089-761-4973

.

สมุทรสาคร

อ.เมือง

* ร้าน แม่จ่าง  586/55 ถ.สุขาภิบาล ต.มหาชัย อ.เมือง  โทร 034-411-734

อ.กระทุ่มแบน
* ร้าน รุ่งเรืองเภสัช  74/141-142(ตรงข้ามหมวดการทางกระทุ่มแบน)ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน โทร 02-811-1633,02-811-1586
* ร้าน หนึ่งน้ำใจเภสัช 33/122 (ตรงข้ามหมู่บ้านสินสมบูรณ์) พุทธมณฑลสาย 4  ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน โทร 093-947-5200


นครปฐม  

อ.เมือง
* ร้าน ธนาโอสถ            10 ถ.พญากง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง เส้นเดียวกับนิติพลคลินิค ธ.กสิกร * ร้านอยู่ห่าง 2-3 ห้อง เบอร์โทร...034-219-643    
* ร้าน พรจีราฟาร์มา    93/28 ม.ปฐมทอง ต.ห้วยจระเข้ อ.เมือง เบอร์โทร...034-275-454

อ.สามพราน    
* ร้าน วัฒนเวชภัณฑ์    241/14 ม.8 ตลาดสามพราน อ.สามพราน เบอร์โทร...034-321-122    
* ร้าน ตำรับยา            9/154 ม.8 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน เบอร์โทร...02-811-4526    

อ.กำแพงแสน
* ร้าน ศิริเวชฟาร์มาซี    7 ม.1 ถ.มาลัยแมน อ.กำแพงแสน เบอร์โทร...034-351-214

.

.

อยุธยา    

อ.เมือง
* ร้าน สิรินทร์เภสัช    ค.133 ตลาดเจ้าพรหม ถ.อู่ทอง อ.เมือง ตลาดเจ้าพรหม เบอร์โทร...035-241-691    
* ร้าน ไทยแซเภสัช    ณ60 หน้าเรือนจำเก่า ถ.อู่ทอง อ.เมือง หน้าเรือนจำเก่า เบอร์โทร...035-251-123

อ.เสนา    
* ร้าน ประสพโอสถ    ก293 ตลาดบ้านแพน อ.เสนา เบอร์โทร...035-201-395

อ.บางปะอิน    
* ร้าน ขายยาสุขเกษมเภสัช    99/13-14 ม.7 (ประตูน้ำพระอินทร์) ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน เบอร์โทร...035-361-205

อ.วังน้อย    
* ร้าน ว.สุวรรณโอสถ    35 หมู่ 7 ต.ลำไทร ตลาดวังน้อย อ.วังน้อย เบอร์โทร...035-271-443    
* ร้าน ช.เภสัช            107/1 ม.5 ต.พยอม อ.วังน้อย (ใกล้ไปรษณีย์ประตูน้ำพระอินทร์) เบอร์โทร...063-152-9626,035-353-314    

อ.บางปะหัน
* ร้าน บางปะหันเภสัช    6/2 หมู่ 5 ตลาดบางปะหัน ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน เบอร์โทร...035-381-119,089-444-4347

อ.นครหลวง    
* ร้าน พรพรหม       12/25 ต.ปากจั่น อ.นครหลวง เบอร์โทร...089-241-0149  ร้านเปิด (6.00-8.30,16.00-22.00)

.

.

สระบุรี

    
อ.เมือง    
* ร้าน ยาเภสัชกร    75 ถ.สุดบรรทัด (ข้าง บ.ข.ส.) อ.เมือง ถ.สุดบรรทัด (ข้าง บ.ข.ส.)ทางไปที่จอดรถ ห้างทวีกิจ  เบอร์โทร...036-220-443    
* ร้าน เชี่ยวชาญเภสัช    2/6-7 (ติดตลาดนอก) ถ.สุดบรรทัด ซ.1  ต.ปากเพียว อ.เมือง เบอร์โทร...089-744-5424มวกเหล็ก
* ร้าน สวิงเภสัช    431/3 ตลาดมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก ตลาดมวกเหล็ก 'เบอร์โทร...036-341-951    

อ.หนองแค
* ร้าน เกียรตินิยมเภสัช     85/10 ถ.เศรษฐสัมพันธ์ 3 เยื้องไปรษณีย์ ต.หนองแค อ.หนองแค เยื้องไปรษณีย์ เบอร์โทร...036-371-075,083-552-2293    
* ร้าน พรชัยเภสัช    50/66 ตลาดหินกอง หมู่บ้านอยู่สบาย อ.หนองแค เบอร์โทร...036-305-220

อ.แก่งคอย    
* ร้าน อภินันท์เภสัช    242 ถ.เลียบสันติสุข ตลาดสด อ.แก่งคอย ทางเข้าตลาดตรงทางเข้าวัดแก่งคอย  เบอร์โทร...036-244-126

อ.วิหารแดง    
* ร้าน จึงเจริญเภสัช    142 ม.1 ถ.สุวรรณศร อ.วิหารแดง เบอร์โทร...036-377-307    

อ.บ้านหมอ
* ร้าน สมจิตต์ผดุงครรภ์    67 หมู่ 12 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ เบอร์โทร...036-201-023,081-869-2638

อ.พระพุทธบาท    
* ร้าน สุกิจเภสัช     25-125/1(ข้าง ธ.ออมสิน) อ.พระพุทธบาท เบอร์โทร...036-323-686

.

.
นครนายก    

อ.เมือง    
* ร้าน นครนายกฟาร์มาซี    ข2-006(ข้าง ธ.กรุงไทย) ถ.เสนาพินิจ อ.เมือง เบอร์โทร...037-311-071,037-313-025

อ.บ้านนา
* ร้าน ประสิทธิ์โอสถ    74 ม.4 ตลาดบ้านนา อ.บ้านนา ตลาดบ้านนา เบอร์โทร...037-381-078    
* ร้าน อมรโอสถ(เซเว่น)    138 ม.5 ถ.สุวรรณศร(เซเว่น) อ.บ้านนา เบอร์โทร...037-381-003,037-324-217    
* ร้าน แก้วอารีเภสัช    78 ม.5 ต.บ้านนา อ.บ้านนา เบอร์โทร...037-382-164

อ.องครักษ์    
* ร้าน อมรเวชภัณฑ์    138 ม.1 ตลาดองครักษ์ ถ.องครักษ์ อ.องครักษ์ เบอร์โทร...037-391-433    
* ร้าน เอื้อทวีเวชภัณฑ์    404 ม.1 ตลาดองครักษ์ อ.องครักษ์ เบอร์โทร...037-391-957   


.

.
ลพบุรี    

อ.เมือง    
* ร้าน สมหมายเภสัช    517 ถ.นารายณ์มหาราช(ท่ารถ บ.ข.ส.)ต.ทะเลชุมศร อ.เมือง  (ท่ารถ บ.ข.ส.)  เบอร์โทร...036-613-851,036-421-572    
* ร้าน สมบูรณ์เภสัช    119-121 ตลาดท่าโพธิ์ ถ.ปรางค์สามยอด ต.ท่าหิน อ.เมือง ตรงข้ามประตูเข้าศาลหลักเมือง ตลาดท่าโพธิ์ เบอร์โทร...036-411-080    
* ร้าน เพ็ญสกุลเภสัช    96 ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าหิน อ.เมือง เบอร์โทร...036-412-201    
* ร้าน สมบูรณ์บ้านยา    1/2 ม.2 วงเวียนโคกตูม ต.โคกตูม อ.เมือง เบอร์โทร...036-658-166,085-825-4657

อ.พัฒนานิคม
* ร้าน ชัยธานีเภสัช    555/1 ตลาด กม.12 ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม เบอร์โทร...036-436-535
    
อ.โคกสำโรง
* ร้าน สมชายเภสัช    52/1-2 ถ.ประชาวิถี อ.โคกสำโรง อยู่ท่ารถโคกสำโรง ไปสุพรรณบุรี เบอร์โทร...036-441-280    
* ร้าน โคกสำโรงฟาร์มาซี    22/8 ซ.วัฒนา 3 อ.โคกสำโรง เบอร์โทร...036-441-997

อ.ลำสนธิ    
* ร้าน ตั้งสลุงเภสัช    192 ม.3 ต.เขาน้อย อ.ลำสนธิ เบอร์โทร...081-853-3938    
* ร้าน มิตรบำรุงเภสัช    258/14-15 ต.หนองรี อ.ลำสนธิ เบอร์โทร...086-761-6525

อ.ชัยบาดาล    
* ร้าน นารายณ์เภสัช    24 ตลาดลำนารายณ์  อ.ชัยบาดาล เบอร์โทร...036-461-234    
* ร้าน คลังยาเภสัช    1/26-27 ม.5 ถ.ท่ามะนาว ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล เบอร์โทร...089-445-4826

อ.บ้านหมี่    
* ร้าน บ้านหมี่ฟาร์มาซี    126,128 ถ.เทศบาล อ.บ้านหมี่ เบอร์โทร...036-471-173

.

.
กาญจนบุรี 

   
อ.เมือง
* ร้าน รักไทยโอสถ    9/2 ถ.บวร ต.บ้านเหนือ อ.เมือง เบอร์โทร...034-511-578    
* ร้าน เอกวนิชฟาร์มา    2/8-9 ถ.อู่ทอง อ.เมือง เบอร์โทร...034-511-017   

.

.
ราชบุรี    

อ.เมือง    
* ร้าน ไชยยันต์เภสัช    192-194 ถ.อัมรินทร์ อ.เมือง เบอร์โทร...032-338-281    
* ร้าน ไชยันต์เภสัช    208-210 ถ.อัมรินทร์(ตรงข้ามห้างทองมังกรคู่) อ.เมือง ตรงข้ามห้างทองมังกรคู่ เบอร์โทร...032-337-426    
* ร้าน เพชรเกษมฟาร์มาซี    135/1 ม.1 ต.อ่างทอง อ.เมือง เบอร์โทร...081-732-0658

อ.โพธาราม
* ร้าน ราชรสเภสัช    6/26 ถ.โรงพยาบาลบ้านฆ้อง อ.โพธาราม เบอร์โทร...085-424-6454    
* ร้าน ไทรทอง            92 ถ.ไทรงาม(หน้าวัดโพธาราม) อ.โพธาราม เบอร์โทร...032-231-106

อ.ดำเนินสะดวก     
* ร้าน รุ่งเรืองฟาร์ทาซี    132 ม.1 ต.ดอนทราย อ.ดำเนินสะดวก เบอร์โทร...092-495-6654    

อ.บ้านโป่ง
* ร้าน ไล่อันตึ้ง            116 ถ.ทรงผล อ.บ้านโป่ง เบอร์โทร...081-466-5542    
* ร้าน ไล่อันตึ้ง เวชยาภัณท์    27 (ตรงข้าม รพ.บ้านโป่ง) ถ.แสงชูโต อ.บ้านโป่ง ตรงข้าม รพ.บ้านโป่ง เบอร์โทร...032-221-140   

.

.

สุพรรณบุรี    

อ.เมือง
* ร้าน บุญเหลือสมุนไพร 2    269 ถ.นางพิม ต.ท่าพี่เลื้ยง อ.เมือง เบอร์โทร...081-701-2597

อ.สองพี่น้อง    
* ร้าน กิตติเภสัช            32 ตลาดบางลี่ อ.สองพี่น้อง เบอร์โทร...035-532-027,086-033-5259    
* ร้าน ธีระเวช            84 ม.10 ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง เบอร์โทร...035-589-134,091-768-3902    

อ.สามชุก
* ร้าน ไท้แซโอสถ    304 ถ.มิตรสัมพันธ์ อ.สามชุก เบอร์โทร...035-571-236

อ.ศรีประจันต์    
* ร้าน สมบูรณ์โอสถ    549-549/1 ตลาดศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ เบอร์โทร...035-581-241

อ.เดิมบางนางบวช     
* ร้าน โอฬารเวชภัณท์    419 ม.8 ตลาดท่าช้าง อ.เดิมบางนางบวช เบอร์โทร...035-578-250    
* ร้าน ณพลเภสัช 2    406 ม.8 (ตลาดดาว) ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช เบอร์โทร...081-408-5406
* ร้าน ศรีฟ้าฟาร์มาซี    199/4 ม.5 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช เบอร์โทร...084-653-4420

อ.อู่ทอง    
* บริษัท เหลืองเวชภัณฑ์ จำกัด    58-60 ถ.ท้าวอู่ทอง อ.อู่ทอง เบอร์โทร...035-511-177,084-413-0202   

.

อ่างทอง    

อ.เมือง
* ร้าน บริการเวชภัณฑ์    21 ถ.สมบุญ-เกตุวัลห์ อ.เมือง  เบอร์โทร...035-611-045    
* ร้าน ไพรัชเวชภัณท์    6-8 ถนนเกตุวัลห์ ตลาดหลวง อ.เมือง เบอร์โทร...035-611-044,087-326-5725   

.

.

ชัยนาท    

อ.เมือง
* ร้าน ขวัญเรือนโอสถ    56 ถ.คงธรรม อ.เมือง เบอร์โทร...056-412-049    
* ร้าน บำบัดโรคภัยโอสถ    31 ซ.ภาษีซุง ต.ในเมือง อ.เมือง เบอร์โทร...093-239-8421    
* ร้าน ศุภชัยฟาร์มาซี    124 ถ.พรหมประเสริฐ อ.เมือง เบอร์โทร...056-411-695

อ.สรรคบุรี    
* ร้าน โอฬารเวชภัณฑ์    253/4 ม.8 ถ.เจ้ายี่พระยา อ.สรรคบุรี เบอร์โทร...056-481-409    

อ.มโนรมย์
* ร้าน คลังยามโนรมย์    454/18 ม.4 ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ เบอร์โทร...086-600-8284


.

.

อุทัยธานี    

อ.หนองฉาง
* ร้าน เภสัชชุมชน     2/11 ม.5 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง เบอร์โทร...056-531-961

.

.

สิงห์บุรี    

อ.อินทร์บุรี
* ร้าน จี่แซโอสถ            16-17 ม.6 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี เบอร์โทร...036-581-316,081-587-1175

 

 


ติดตามข่าวสาร และ สาระน่ารู้เพิ่มเติมได้ที่ facebook สมุนไพรภูหลวง
view

 หน้าแรก

 ผลิตภัณฑ์ภูหลวง

 สาระน่ารู้

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

view