http://www.samunpaiphuluang.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

ผลิตภัณฑ์ภูหลวง

ตัวแทนจำหน่าย

สาระน่ารู้

เว็บบอร์ด

ติดต่อเรา ทาง facebook หรือ โทร 038-448052 ถึง 3

ไหว้พระ 9 วัด ใน .. อยุธยา

ไหว้พระ 9 วัด ใน .. อยุธยา

วันเดียว เที่ยวอยุธยา --- โปรแกรม ไหว้พระ 9 วัด

 

"ทำบุญ ทำทาน นมัสการ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสริมสิริมงคล"

นมัสการพระพุทธรูปสมัยอยุธยา ณ พระอุโบสถ วัดใหญ่ชัยมงคล และสักการะอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร ชมทัศนียภาพเกาะเมืองอยุธยาบนยอดเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคล

นมัสการหลวงพ่อโต พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอยุธยาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย (ซำปอกง) ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร ทำทานด้วยการให้อาหารปลาหลังวัด ซึ่งเป็นบริเวณที่แม่น้ำ 3 สาย คือ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก และแม่น้ำลพบุรี มาบรรจบกัน มีปลาสวายมาอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก

ชมความงามของจิตรกรรมฝาผนังที่ วัดสุวรรณดารารามวรวิหาร ซึ่งบรรยายถึงพระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นมัสการพระประธาน ณ พระอุโบสถ และสักการะเจดีย์บรรจุอัฐิพระบิดา-พระมารดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

นมัสการพระพุทธรูปสมัยอยุธยา และพระนอนในวิหาร ณ วัดธรรมิกราช ซึ่งสร้างในสมัยสมเด็จ  พระบรมไตรโลกนาถ  

นมัสการพระพุทธรูปทรงเครื่อง และพระพุทธรูปศิลปะทวารวดีที่มีอายุราว 2,300 ปี ณ วัดหน้าพระเมรุ หรือวัดพระเมรุชิกายารามวรวิหาร เป็นวัดเดียวในสมัยอยุธยาที่ตั้งอยู่ใกล้เขตพระราชวังหลวงแต่ไม่ถูกทำลาย

นมัสการ หลวงพ่อพระมงคลบพิตร พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอีกองค์หนึ่ง ชมความงามของวัดในเขตพระราชวังโบราณ คือ วัดพระศรีสรรเพชญ์ และเลือกซื้อของที่ระลึกบริเวณร้านสินค้าพื้นเมือง

วัดกษัตราธิราชวรวิหาร เป็นวัดโบราณในสมัยอยุธยา มีพระปรางค์ใหญ่ และพระอุโบสถสมัยอยุยา ซึ่งมีลายดาวเพดานจำหลักไม้ งดงามมาก

นมัสการหลวงพ่อยิ้ม พระพุทธรูปสมัยอยุธยา ณ วัดท่าการ้อง และสักการะพระบรมสารีริกธาตุ

สักการะพระประธานในโบสถ์มหาบุตร ณ วัดพุทไธศวรรย์   

              

 

ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย


 ความคิดเห็น

 1. 1
  ping
  ping 19/03/2010 16:30
 2. 2
  อุ้ม
  อุ้ม syekdiepldiu@dftefge.com 25/08/2009 02:59
  ไปไหว้พระแล้วสบายใจ {icon1}ถาพที่ดูสวยงานมากค่ะ
 3. 3
  ริซี่  ดวง
  ริซี่ ดวง tong_lick@hotmail.com 06/08/2009 08:55
  สวยมาก
 4. 4
  จรรยา วิวัฒนางกูร
  จรรยา วิวัฒนางกูร natpapat@bumrungrad.com 08/06/2009 14:30
  ส่งมาให้ดูแล้ว
 5. 5
  โรจน์
  โรจน์ 28/04/2009 17:50
  ไปไหว้พระแล้วสบายใจ {icon1}
 6. 6
  กี้คุง
  กี้คุง 02/03/2009 21:35
  {icon3}อาทิตย์หน้าก็ได้ไป

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

 หน้าแรก

 ผลิตภัณฑ์ภูหลวง

 สาระน่ารู้

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

view